Ministers doen het weer met meer medewerkers

29/03/2011 - 07:03
De negen ministers van de Vlaamse regering Peeters II hebben vandaag 292 medewerkers in dienst, goed voor 267 voltijdse equivalenten. Dat zijn er 10 meer dan een jaar geleden, maar het aantal ligt nog ruim onder het quotum van 288 dat de regering zichzelf bij haar aantreden had opgelegd.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) zal vandaag in de Commissie Bestuurszaken een overzicht geven van de omvang van de kabinetten van zijn regering. Dat is het gevolg van een protocol dat het Vlaamse parlement en de Vlaamse regering op 4 februari 2009 sloten.

Forse terugval

Om tegen 2012 een begrotingsevenwicht te bereiken, liet de regering Peeters II in haar regeerakkoord (juli 2009) opnemen dat de Vlaamse ministers - naar Nederlands model - veel nauwer zouden samenwerken met de administratie. Daardoor konden de kabinetten fors worden afgebouwd, wat meteen een besparing zou opleveren. Afgesproken werd dat de negen ministers het deze legislatuur samen met 288 medewerkers (voltijdse eenheden) moeten doen. Dat is 40 procent minder dan tijdens de regeringen Leterme en Peeters I, toen de ministers samen op 490 medewerkers konden rekenen.

Vandaag zal Kris Peeters het parlement meedelen dat de afslankingsoperatie gehandhaafd blijft en dat zijn ploeg het met 267 medewerkers doet. Dat zijn er 10 meer dan een jaar geleden, maar nog altijd 21 minder dan het quotum uit 2009.

Een kabinet bestaat uit stafleden (kabinetschef, adjunct-kabinetschef, woordvoerder en raadgevers), uitvoerend en aanvullend personeel. Kris Peeters heeft met 40 medewerkers het grootste kabinet. Dan volgen zijn twee viceministerspresidenten Ingrid Lieten en Geert Bourgeois met 36 medewerkers. De anderen hebben er 24 tot 26.

Facilitaire hulp

Naast het inhoudelijke werk, moeten kabinetten ook praktisch functioneren. Het gaat dan over taken zoals onthaal, catering, chauffeurs, poetswerk en computeronderhoud. Voor deze ‘facilitaire taken’ kan de regering een beroep doen op personeel uit de Vlaamse administratie. Afgesproken is dat elke minister hiervoor maximaal acht medewerkers mag inschakelen, wat in totaal 72 extra krachten betekent.

Daarnaast zijn er de zeven aftredende ministers uit Peeters I die een staflid en personeelslid hebben mogen houden. Ook die 14 mensen komen op het budget van de regering. Dat maakt dat deze regering vandaag een 350-tal personeelsleden in dienst heeft, of 28 procent minder dan tijdens de vorige legislaturen.

Yves lamBriX

Facebook comments