Raad van State wil geen twee parketten in Henegouwen

De Raad van State is niet te spreken over de regeling die de regering uitgedokterd heeft voor het gerechtelijk arrondissement Henegouwen. Dat schrijft hij in zijn advies over de gerechtelijke hervorming van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld). Voor de regering wordt dit advies een harde dobber want de drie Franstalige meerderheidspartijen zijn het […]

De Raad van State is niet te spreken over de regeling die de regering uitgedokterd heeft voor het gerechtelijk arrondissement Henegouwen. Dat schrijft hij in zijn advies over de gerechtelijke hervorming van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld). Voor de regering wordt dit advies een harde dobber want de drie Franstalige meerderheidspartijen zijn het oneens over het “statuut” van het gerechtelijke arrondissement Henegouwen.

Zoals geweten wil Justitieminister Annemie Turtelboom (Open Vld) het aantal gerechtelijke arrondissementen verminderen van 27 naar 12. Er zou nog één gerechtelijk arrondissement per provincie komen. Maar in Henegouwen is dat anders. Op het kernkabinet, waarin Turtelboom niét zit, werd beslist dat Henegouwen weliswaar één gerechtelijk arrondissement mocht worden, maar toch met twee procureurs: één in Bergen en één in Charleroi. Er zou wel maar één rechtbank komen, in Bergen.

Discriminatie

De Raad van State ziet dat niet zitten. “De inwoners van Henegouwen kunnen niet genieten van de voordelen van grotere arrondissementen. Dat is discriminerend, tenzij daar een redelijke verantwoording voor is.” Maar volgens de Raad is die verantwoording er niet. Turtelboom geeft in haar toelichting drie verantwoordingen, die alledrie worden afgewezen door de Raad. Hij volgt daarin de visie van de Raad van Procureurs en van vele mensen uit de Antwerpse magistratuur.

1. Turtelboom zegt dat er in Henegouwen twee parketten moeten komen omdat anders de procureur-generaal – in tegenstelling tot al zijn collega’s – maar één procureur onder zich zou hebben.

Néé, zegt de Raad. “Er is geen enkele rechtsnorm die zegt dat een procureur-generaal altijd meerdere procureurs onder zich moet hebben. Bovendien heeft de procureur-generaal van Bergen niet alleen gezag over één procureur, maar ook over één arbeidsauditeur. Tenslotte kan de procureur-generaal perfect gezag uitoefenen over één procureur, er is niets wat dit belet”.

2. Turtelboom zegde ook dat Henegouwen één van de gerechtelijke arrondissementen met de meeste inwoners was. Zoveel zelfs, dat twee parketten nodig waren.

Néé, zegt de Raad. “Het nieuwe gerechtelijk arrondissement Antwerpen heeft méér inwoners en het nieuwe gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen evenveel als Henegouwen. En in die twee arrondissementen komt er maar één parket”.

3. Turtelboom voerde ook aan dat niet alleen Henegouwen twee parkettenkrijgt, maar ook het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

Néé, zo zegt dat Raad. “Deze vergelijking gaat niet op omdat de reden van de twee procureurs in BHV voortvloeit uit de bijzondere institutionele plaats van dit arrondissement in België”. Dat ligt dus anders.

De Raad vindt dat de speciale regeling voor Henegouwen moet vervallen, tenzij de regering nog een goede motivering vindt. Dat wordt een harde klus, want de drie Franstalige meerderheidspartijen hebben elk een ander voorstel voor Henegouwen. In het ontwerp heeft de visie van de PS het gehaald.

Wat vindt de Raad van State nog?

* Hij wijst erop dat het ontwerp “nu eens wel en dan weer niet rekening houdt met de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.” Daardoor en omdat niet duidelijk is wanneer welke wet in werking gaat treden “dreigt een onontwarbaar wetgevingstechnisch kluwen te ontstaan dat de rechtszekerheid zwaar in het gedrang kan brengen. Het is dan ook onontbeerlijk dat de regering hierover zo vlug mogelijk en ondubbelzinnig duidelijkheid hierover verschaft en de ontwerpen in die zin herbekijkt”.

* Verder meent hij dat de nieuwe korpschefs (van de provinciale arrondissementen) te veel macht krijgen om hun magistraten zomaar om het even welke taak te geven. Er moeten duidelijke redenen in de wet komen om de taakverdeling tussen de magistraten te regelen.

* Als magistraten door de grotere arrondissementen ergens anders moeten gaan werken dan waar ze nu zitten, dan moeten ze daarover vooraf gehoord worden én er moet beroep mogelijk zijn tegen de beslissing van de korpschef. Anders dreigt die “overplaatsing” een verdoken tuchtstraf te worden.

Minister Turtelboom zal nog veel werk hebben met een probleem waar zij eigenlijk niet veel mee te maken had.

JDW Archieffoto

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments