Mensenrechtenorganisaties naar Grondwettelijk Hof tegen wet op gezinshereniging

De Liga voor Mensenrechten stapt samen met een reeks andere mensenrechtenorganisaties naar het Grondwettelijk Hof om de nieuwe wet op de gezinshereniging te laten vernietigen. “Deze wet discrimineert en schendt het recht op gezinsleven ernstig”, zo luidt het. Door de nieuwe wet op de gezinshereniging moeten Belgen en niet-Europeanen die een familielid willen laten overkomen […]

De Liga voor Mensenrechten stapt samen met een reeks andere mensenrechtenorganisaties naar het Grondwettelijk Hof om de nieuwe wet op de gezinshereniging te laten vernietigen. “Deze wet discrimineert en schendt het recht op gezinsleven ernstig”, zo luidt het.

Door de nieuwe wet op de gezinshereniging moeten Belgen en niet-Europeanen die een familielid willen laten overkomen naar hier, zelf voldoende inkomsten (120% van het leefloon) en huisvesting voor de nieuwkomer hebben. Hun ouders kunnen niet meer overkomen en zowel de hereniger als de echtgenotes moeten 21 jaar oud zijn. Een nieuw huwelijk met een “importbruid” zal je maar kunnen sluiten als je minstens 12 maanden lang een verblijfsvergunning van onbepaalde duur hebt.

Kan niét, meent Liga-voorzitter Jos Van der Velpen. Volgens hem worden Belgen gediscrimineerd door de nieuwe wet. Aan Belgen worden strengere eisen gesteld dan aan andere burgers vanuit de Europese Unie die iemand willen laten overkomen. Zo moeten Belgen bewijzen dat ze 120% van het leefloon verdienen vooraleer ze een familielid kunnen laten overkomen, bij EU-burgers is dat maar 100%. EU-burgers kunnen ook hun ouders en grootouders nog laten overkomen, Belgen niet. “Een Belg heeft dus meer moeilijkheden om in gezin te leven dan andere Europese burgers”, zo meent de Van der Velpen.

Bovendien is de wet volgens de Liga vooral bedoeld voor Marokkanen en Turken en alleen al daarom is ze discriminerend. Ook het feit dat de persoon die iemand laat overkomen minstens 120% van het leefloon moet verdienen is een “discriminatie op grond van rijkdom”, zo stelt Van der Velpen. Tenslotte is er geen enkele overgangsbepaling, waardoor bepaalde gezinsherenigingen geblokkeerd worden.

In 2010 kwamen 41.336 buitenlanders naar hier in het kader van de gezinshereniging. Dat is een stad zoals Turnhout, Vilvoorde of Dendermonde. België heeft verhoudingsgewijs de meeste gezinsherenigingen van alle staten uit de Europese Unie.

JDW

Leave a Reply

Your email address will not be published.