Update ‘coffeeshop-pesten’: verkoop van cannabis onder vuur

De Nederlandse minister van Volksgezondheid Edith Schippers heeft een voorstel klaar om hasj en sterke wiet uit coffeeshops te bannen. Reden? De drugssoorten zorgen voor een te hoge roes en zijn dus eerder harddrugs. Tegenstanders vinden de maatregel onuitvoerbaar en waarschuwen voor illegale straathandel. “De vraag gaat niet weg als je zware cannabis verbiedt”…Het Nederlandse […]

De Nederlandse minister van Volksgezondheid Edith Schippers heeft een voorstel klaar om hasj en sterke wiet uit coffeeshops te bannen. Reden? De drugssoorten zorgen voor een te hoge roes en zijn dus eerder harddrugs. Tegenstanders vinden de maatregel onuitvoerbaar en waarschuwen voor illegale straathandel. “De vraag gaat niet weg als je zware cannabis verbiedt”…
Het Nederlandse ministerie gaat vandaag beslissen of coffeeshops nog langer hasj en sterke wiet mogen aanbieden. Die drugssoorten kunnen een thc-gehalte (geestverruimend bestanddeel nvdr) van meer dan 15% bevatten. Zo’n hoge dosis kan psychoses en schizofrenie bij gebruikers veroorzaken. Tot nu toe vallen hasj en sterke wiet onder softdrugs, maar als het voorstel vandaag wordt goedgekeurd, zullen ze in Nederland geklasseerd worden onder harddrugs.

Tegenstanders van het voorstel vinden de maatregel onuitvoerbaar. “De Nederlandse regering voert al jaren een hypocriet drugsbeleid”, luidt het. De productie van cannabis is nog steeds illegaal waardoor het thc-gehalte natuurlijk kan opgevoerd en gemanipuleerd worden. Coffeeshopuitbaters hebben al 35 jaar een wettelijke vergunning om de drug te verkopen, maar ze kunnen het geestverruimend bestanddeel niet controleren. “Er is maar één enkel laboratorium in Nederland dat zoiets kan meten”, zegt Joep Oomen, woordvoerder van de VOC (Vereniging Opheffing Cannabisverbod). De Nederlandse regering kan dus niet weten of een zekere dosis cannabis al dan niet de grens van 15% thc overschrijdt.

“Het kabinet moet zich ook realiseren dat een verbod op sterke wiet niets doet aan het vraag en het aanbod”, zegt Oomen. Hij benadrukt dat de handel zich ongetwijfeld zal verplaatsen naar het illegale straatcircuit als het voorstel vandaag wordt goedgekeurd. Criminelen, huis-en straatdealers… Ze wrijven allemaal in hun handen. “Bovendien wordt op die manier goede begeleiding uitgesloten”, aldus Oomen. Volgens hem kennen dealers op straat niets van drugsbestanddelen en gedoseerd gebruik. De uitbaters van coffeeshops hebben wel voldoende kennis en kunnen hun klanten adviseren. “De gecontroleerde cannabisgebruiker wordt aan zijn lot overgelaten als de handel de illegale toer opgaat”…

Volgens de tegenstanders van het verbod is er een oplossing die niet zal zorgen voor illegale straathandel. “Een regulering van cannabisteelt zal meer effect hebben”, zegt Oomen. De regering moet dan rechtstreeks bij de kwekers controleren of de cannabis aan de kwaliteitseisen voldoet. Oomen is ervan overtuigd dat de dosis thc op die manier vanzelf omlaag gaat. Dan is er ook geen reden meer om sterke wiet en hasj te normeren onder harddrugs.

In België wordt in zeker mate al aan regulering gedaan zodat de drughandel geen monopolie wordt van criminele organisaties. De cannabisclub ‘Trekt Uw Plan’ stelt een gemeenschappelijke kweekplaats ter beschikking waar voor elk lid 1 plant wordt geteeld. De productie zorgde voor ophef, maar de club won 2 rechtszaken en mag verder doen met het initiatief. Volgens een ministerieel besluit doen ze niets verkeerd zolang de gebruikers maar over 1 plant beschikken. De politie mag bij die gedoseerde hoeveelheid enkel registreren en een proces-verbaal opstellen zonder dat het gebruik strafrechtelijk wordt vervolgd. (HB)

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments