Vlaamse ministers raken het niet eens over natuurbescherming

De Vlaamse regering is het maandag niet eens geraakt over de zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen. Dat zijn maatregelen die nodig zijn voor het behoud van waardevolle natuur in bepaalde afgebakende gebieden. Die doelstellingen hebben gevolgen voor landbouw- en andere bedrijven. CD&V-minister van Leefmilieu Joke Schauvliege stelde een overgangsfase voor. Sp.a en N-VA gingen niet akkoord. Meer dan […]

De Vlaamse regering is het maandag niet eens geraakt over de zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen. Dat zijn maatregelen die nodig zijn voor het behoud van waardevolle natuur in bepaalde afgebakende gebieden. Die doelstellingen hebben gevolgen voor landbouw- en andere bedrijven. CD&V-minister van Leefmilieu Joke Schauvliege stelde een overgangsfase voor. Sp.a en N-VA gingen niet akkoord. Meer dan 12% van de oppervlakte van Vlaanderen behoort tot het zogeheten “Natura 2000-netwerk”. Binnen dit netwerk moet Vlaanderen al het nodige doen om de waardevolle natuur die er voorkomt duurzaam in stand te houden. Op vraag van Europa moet Vlaanderen daarom doelstellingen vastleggen die bepalen hoe bepaalde habitats en soorten beschermd kunnen worden.

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) legde maandag een voorstel op tafel. Maar dat kreeg geen groen licht van de coalitiepartners. Omdat er gevolgen kunnen zijn voor naar schatting 21.000 bedrijven, wou Schauvliege een “redelijke termijn” invoeren waarbinnen deze bedrijven zich in regel konden stellen. Sp.a en N-VA waren niet akkoord met het voorstel, waarop Schauvliege het voorstel terugtrok. Het ziet er niet naar uit dat het dossier nog door deze Vlaamse regering beslecht wordt.

Aan het dossier was de bescherming van de poldergraslanden gelinkt. Volgens Schauvliege was hierover wel een akkoord onder de coalitiepartners: er zou een openbaar onderzoek komen waaruit zou moeten blijken waar er nog extra bescherming nodig is. Maar dat akkoord is nu ook van tafel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.