Vlaamsgezinde sp.a’ers keren Tobback de rug toe

Een week geleden beviel partijleider Tobback Junior van een fantastisch idee: heel de lokale afdeling van Aalst werd opgedoekt omdat die te nauw samenwerkte met de N-VA. Het collectief malcontenten in Aalst was tevreden en zag zichzelf al als de nieuwe lokale rode zetbazen en Bruno bewees zichzelf al een doortastend leider. Eind goed, al […]

Een week geleden beviel partijleider Tobback Junior van een fantastisch idee: heel de lokale afdeling van Aalst werd opgedoekt omdat die te nauw samenwerkte met de N-VA. Het collectief malcontenten in Aalst was tevreden en zag zichzelf al als de nieuwe lokale rode zetbazen en Bruno bewees zichzelf al een doortastend leider. Eind goed, al goed?
Van deze boer geen eieren, stelden de geëxcommuniceerde schepenen en bestuursleden in Aalst en binnen de week zag een nieuwe partij het daglicht: de SD&P ofte Sociaal Democraten & Progressieven. Naast de sociaal-progressieve standpunten valt het op dat de partij zonder schroom als een ‘Vlaamse’ partij ziet. De beginselverklaring stelt dat de partij een ‘eigen, sociaal en progressief verhaal voor Vlaanderen’ wil brengen. Meer zelfs de‘SD&P heeft geen angst om ongecomplexeerd, maar tegelijk ook niet bekrompen te verwijzen naar onze Vlaamse eigenheid. Vlaanderen is de regio waarin wij leven en in de eerste plaats verantwoordelijkheid dragen’!

Heeft de oekaze van Belgische Bruno een Vlaams kind gebaard? Het is nog een pril verhaal, maar de linkerflank van de Vlaamse Beweging heet deze ontwikkeling meer dan welkom. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er ook buiten Aalst contacten gelegd worden met gelijkgezinden om sociaal-democratische kernen op te richten. Zo’n 120 jaar na Daens, lijkt Aalst opnieuw het centrum van een sociale kentering waarbij ditmaal de Sp.a het zal moeten ontgelden. Na op links door de PVDA bedreigd te worden, is een leegloop van de progressieve Vlaamsgezinde kiezer niet uit te sluiten. (HVR)

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments